บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นเกียรติรับโลห์สมนาคุณ จากสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ในโอกาสงานสัมมนา "AEC ก้าวใหม่ ธุรกิจไทย รุกอย่างมีชั้น รับอย่างมีเชิง" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอลรูม โซน A