ควอลลีเทค ได้รับการจัดอันดับใน  "Asia's 200 Best Under A Billion" จากนิตยสาร Forbes

       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บมจ.ควอลลีเทค หรือ QLT ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 200 SMEs ที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ "Asia's 200 Best Under A Billion" จากนิตยสาร Forbes 

       ซึ่งได้รับคัดเลือกจากบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมจาก 900 บริษัท ที่มีรายได้ตั้งแต่ 5-1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่มีผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขาย และกำไร รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในช่วง 12 เดือนและ 3 ปีล่าสุดโดดเด่น ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทที่มีสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นต่ำ มีประเด็นความผิดทางบัญชีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก

          ทั้งนี้ บมจ.ควอลลีเทค เป็น 1 ใน 6 บริษัทของไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย