เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ สำนักงานสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โดยเด็กและผู้ปกครองในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน