บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนบ้านพลง

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559