เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 บมจ.ควอลลีเทค จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 24 ปี

ของการจัดตั้งบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ระยอง

โอกาสนี้บริษัทฯมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานอายุงานครบ 20,15,10 และ 5 ปีเป็นทองคำหนัก 1.5 บาท, 1 บาท, 2 สลึง และ 1 สลึง ตามลำดับอายุงาน

 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ร่วมทุ่มเททำงานส่งผลให้กิจการเจริญเติบโตรุ่งเรืองดังเช่นทุกวันนี้