ประมวลภาพประทับใจจากโครงการ "ควอลลีเทค ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย เพื่อสังคม"

ณ โรงเรียนบ้านเขาหวาย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2559

กิจกรรมที่ทำร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาหวายมีดังต่อไปนี้

1. ทาสีพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้ดูสดใส น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

2. ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและทำกิจกรรมเล่นเกมร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหวาย

3. เปลี่ยนกระดานเรียนใหม่ให้มีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์ขึ้น