เรียน นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น รอบวันศุกร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 โดยข้อมูลได้ระบุ
เรื่องแผนการประมูลงานประมาณ 500-600 ล้านบาทบริษัทฯ จึงขอเรียนให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูล
มากยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนงานเรื่องการเตรียมการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ๆ ในปี 2560-2561 อาทิเช่น โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และโครงการท่อส่งน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งมูลค่างาน
โดยรวมทุกโครงการประมาณ 500-600 ล้านบาท  และเป็นโครงการที่ใช้เวลาทำงานต่อเนื่องประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในช่วง
ที่ได้รับงานประมูลมาบ้างแล้ว และบางโครงการอยู่ระหว่างการติดตามเพื่อเข้าร่วมประมูลลงานเป็นลำดับถัดไป ซึ่งหากบริษัทฯ
ได้รับงานประมูลตามที่คาดการณ์ไว้ New York photographer Irving Klaw also published illustrated adventure/bondage serials by fetish artists Eric Stanton, Gene Bilbrew, Adolfo Ruiz and others. Hermaphrodite, also known as herm, refers to pornography, typically hentai, that features persons with the genitalia of both sexes. Often other friends and community members may witness the signing of such a document in a ceremony, and so parties violating their agreement can result in loss of face, respect or status with their friends in the community. In general, as compared to conventional relationships, BDSM participants go to great lengths to negotiate the important aspects of their relationships in advance, and to take great care in learning about and following safe practices. The activity is done by itself or as a part of or prelude to other activities which many times involve sex. The term BDSM dates back to 1969; however, the origin of the term BDSM is unclear and is believed to have been formed either from joining the term B&D with S&M , or as a compound initialism from B&D, D&S , and S&M. Reality and voyeur pornography, animated videos, and legally prohibited acts also influence the classification of pornography. Since mammary intercourse is a non-penetrative sex act, the risk of passing a sexually transmitted infection that requires direct contact between the mucous membranes and pre-ejaculate or semen is greatly reduced. The actual height of the giantess within the fantasy may vary depending on the individual. Some people masturbate by using machines that simulate intercourse. The act may be carried out face to face, free celebrity sex videos or head to tail, with the woman recommended to be on top if she has smaller breasts. The naked appearance of actress Demi Moore in the advanced stage of pregnancy on the cover of Vanity Fair magazine in 1991 marked the beginning of a period which has since seen pregnancy presented by celebrities as a glamorous state of living, while also creating a market for photographers to produce images of pregnant mothers, and for fashion stylists to introduce pregnancy styling to their business. คาดว่าจะสามารถเริ่มทำงานได้ช่วงต้นปี 2561 ซึ่งการรับรู้รายได้ จะทยอยรับรู้รายได้ประมาณ
2-3 ปีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อซักถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท ควอลลีเทค
จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ (0) 3869 1408-10 หรือ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน