ตำแหน่งที่รับสมัคร

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหาชน)  สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และชลบุรี บริษัทฯ ต้องการผู้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานให้สำเร็จและบรรลุเพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้สนใจต้องมีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน สามารถออกต่างจังหวัดได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากคุณต้องการโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถติดต่อสมัครงานกับบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้โดยตรง หรือส่งประวัติเข้ามา ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง


ตำแหน่งงาน... Update 10/10/2560

ลำดับ

ตำแหน่ง

เพศ

จำนวน

อายุ

วุฒิ/สาขา

คุณสมบัติ

ประจำสาขา

1 วิศวกร
ชาย 1 22-25 ปี
ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากเป็นนักศึกษาจบใหม่จะ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-มีใบขับขี่รถยนต์
บ้านบึง
2 ช่างเทคนิค ชาย 2 20-35 ปี ปวช. และ ปวส. สาขาโลหะการ เครื่องกล เครื่องยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ ในด้านงานทดสอบเชิงกล และโลหะ งานกลึง งานกัด งานเชื่อม เหล็กและโลหะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-มีใบขับขี่รถยนต์

ศรีราชา

...สวัสดิการ...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่มสุขภาพสำหรับผู้ป่วย/ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน
ชุดฟอร์มพนักงาน
รถรับ Preggo pornography features pregnant performers and may include erotic lactation as a fetish. For circumcised males, on whom the glans is mostly or completely uncovered, this technique creates more direct contact between the hand and the glans. Films with risque content commenced to be produced soon after the invention celebrity porn movies of the motion picture in the 1880s. Mammary intercourse is a sex act, performed as foreplay or as non-penetrative sex, that involves the stimulation of the male penis by the female breasts and vice versa. What seems clear from the historical record is that much of the lesbian material in pornographic texts was intended for a male readership. Both forms of pornography generally contains nudity. There are number of types of sex parties: Swinger party/gathering A swinger party or partner-swapping party is a gathering at which individuals or couples in a committed relationship can engage in sexual activities with others as a recreational or social activity. The term Asiaphile is sometimes used to describe the same phenomenon as is yellow fever . Bukkake is a sex act portrayed in pornographic films, in which several men ejaculate on a woman, or another man. Since development and pronunciation of the buttocks begins at menarche and declines with age, full buttocks are also a symbol of youth. Dwarfs or midget pornography features performers who are dwarfs/midgets. Target audience are teenage / young adult women. Clothed male, naked female is one-sided female nudity in which one or more females are nude while one or more men are clothed. Specific sex acts Anal Anal pornography features anal penetration with a penis, dildo, other objects, or some combination of them. Pornography may be presented in a variety of media, including books, magazines, postcards, photographs, sculpture, drawing, painting, animation, sound recording, film, video, and video games. In Japanese, this natural-fibre rope is known as asanawa; the Japanese vocabulary does not make a distinction between hemp and jute. - ส่ง พนักงาน
ผลตอบแทนการทำงานอื่นๆ
ผลตอบแทนทักษะภาษาอังกฤษ
ผลตอบแทนใบรับรอง
โบนัส
กิจกรรมประจำปี เช่น กีฬาสี งานเลี้ยงฉลองปีใหม่

 


...สนใจติดต่อ...

 

1. สำนักงานใหญ่
21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร : 0-3869-2028