ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี และขึ้นอาคารหลังใหม่ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)                  

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา