บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนบ้านพลง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555