เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "ควอลลีเทคร่วมใจ เพื่อคนไทย เพื่อสังคม" โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ