เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ควอลลีเทค ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "ควอลลีเทค ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย เพื่อสังคม" โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ