เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) โดยคุณสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการผู้จัดการ และคุณสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่สำนักข่าวหุ้นธุรกิจและสำนักข่าวทันหุ้น...

DSC_0110

DSC_0111

DSC_0120