ช่วงเดือนมกราคม ปี 2557 ที่ผ่านมา ควอลลีเทค ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "ควอลลีเทค ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย เพื่อสังคม"
ได้บริจาคหลอดไฟยังมูลนิธิฯและวัดต่างๆ