ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขยายสำนักงานสาขาแห่งที่ 2  
พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา