เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา คุณสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบเกียรติบัตร จากโรงแยกก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงว่า บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีการบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐาน ในโอกาสเข้าร่วมปฎิบัติงาน Turnaround โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 เวลา/ช่วงเวลาที่ปฎิบัติงาน 18 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2553

 
PA17112010

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา คุณสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบเกียรติบัตร จากโรงแยกก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงว่า บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีการบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐาน ในโอกาสเข้าร่วมปฎิบัติงาน Turnaround โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 เวลา/ช่วงเวลาที่ปฎิบัติงาน 18 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2553