[5-9 พ.ค. 57] ควอลลีเทค ร่วมงานแสดงสินค้าและการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน...

[25-26 ต.ค. 56] บมจ. ควอลลีเทค จัดอบรม หลักสูตร" การสร้างทีมอย่างมีประมีประสิทธิภาพ (Team Building) "

[8-9 ก.พ. 56] บมจ. ควอลลีเทค จัดอบรม หลักสูตร" การสร้างทีมอย่างมีประมีประสิทธิภาพ (Team Building) "

[25-27 ก.ค. 55] คุณสรรพัชญ์ รัตคาม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาช่างเชื่อมโลหะสู่มาตรฐานสากล" ในการสัมมนาเชิงวิชาการและทิศทางการพัฒนาช่างเชื่อมสู่ภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล...

[18-19 ส.ค. 54] ทางบริษัทได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตร"Team Building ปี 2554" 

[24-28 ส.ค. 52] ทางบริษัทได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตร"RT Level II (Interpretation) และศึกษาดูงานของคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ"

[26-27 มิ.ย. 52] ทางบริษัทได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตร"เทคนิคการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ"

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม