บมจ.ควอลลีเทค ร่วมงานแสดงสินค้าและการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้กับครูสาขาช่างเชื่อมโลหะทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยแผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา