ข้อมูลนำเสนอ

วันที่

กิจกรรม

     ดูข้อมูล     

18 มีนาคม 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 2557

06 มิถุนายน 2557

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2557

27 พฤษภาคม 2556

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2556

04 ธันวาคม 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2555

06 มิถุนายน 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2555

10 พฤศจิกายน 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2554

12 พฤษภาคม 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2554

-

Company Profile

-

16 พฤศจิกายน 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2553

11 มีนาคม 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 2552

-

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2552

-

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2552

-

QLT Trading Day

-

20 สิงหาคม 2551

IPO Analyst Briefing 2008

-

QLT Presentation

-