วิศวกร (สำนักงานระยอง แผนกทดสอบโดยไม่ทำลาย) Engineer (Rayong Branch)

ประจำสำนักงานระยอง 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่มสุขภาพสำหรับผู้ป่วย/ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • รถรับ ส่ง พนักงาน
 • ผลตอบแทนการทำงานอื่นๆ
 • ผลตอบแทนทักษะภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนใบรับรอง
 • โบนัส
 • กิจกรรมประจำปี เช่น กีฬาสี งานเลี้ยงฉลองปีใหม่

สนใจติดต่อ

คุณวรรณภา ชวดบัว
แผนกทรัพยากรบุคคล
21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3300-5161 ถึง 3
โทรสาร : 0-3300-5164
E-mail address : wannapha@qualitechplc.com

Rayong Branch office 1 Position

Qualifications

 • Male, 22-25 years of age
 • Bachelor of Engineering in Mechanical
 • Driving license is required
 • Welcome new qraduates
 • Minimum TOEIC score of 550

Welfare and Mandated Benefits

 • Provident fund
 • Group healthcare and group accident insurance
 • Physical examination
 • Uniforms
 • Employees shuttle
 • Returns on English Certification
 • Returns on Engineering Certification
 • Returns on working
 • Bonus
 • Extracurricular activities

 

Contact
Miss.Wannapha Chudbuw
Human Resource Division
21/3 Banplong Road, Maptaphut, Mueang, Rayong 21150
Tel. +66 3300-5161 to 3
Fax. +66 3300-5164
E-mail address : wannapha@qualitechplc.com
 
แบ่งปันสิ่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง