วิศวกร (สำนักงานระยอง แผนกตรวจสอบและรับรอง) Engineer (Rayong Branch)

ประจำสำนักงานระยอง 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภาคีวิศวกร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่มสุขภาพสำหรับผู้ป่วย/ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • รถรับ ส่ง พนักงาน
 • ผลตอบแทนการทำงานอื่นๆ
 • ผลตอบแทนทักษะภาษาอังกฤษ
 • ผลตอบแทนใบรับรอง
 • โบนัส
 • กิจกรรมประจำปี เช่น กีฬาสี งานเลี้ยงฉลองปีใหม่

สนใจติดต่อ

คุณณัฐฐา พลาชีวะ 
แผนกทรัพยากรบุคคล
21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร : 0-3869-2028
E-mail address : natta@qualitechplc.com

Rayomg Branch office 1 Position

Qualifications

 • Male 25-35 years of age
 • Bachelor of Engineering in Electric Engineering
 • Driving license is required

Welfare and Mandated Benefits

 • Provident fund
 • Group healthcare and group accident insurance
 • Physical examination
 • Uniforms
 • Employees shuttle
 • Returns on English Certification
 • Returns on Engineering Certification
 • Returns on working
 • Bonus
 • Extracurricular activities

 

Contact
Miss.Natta Palacheeva 
Human Resource Division
21/3 Banplong Road, Maptaphut, Mueang, Rayong 21150
Tel. +66 3869-1408 to 10
Fax. +66 3869-2028
E-mail address : recruit@qualitechplc.com
 
แบ่งปันสิ่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง