ควอลลีเทคฯ ผนึกกำลังสถานศึกษาเปิดบ้านการเรียนรู้ฯ ควอลลีเทคฯ ผนึกกำลังสถานศึกษาเปิดบ้านการเรียนรู้ฯ