QLT ร่วมกิจกรรมการกุศลกับสำนักข่าวทันหุ้น มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื่องในโอกาสทันหุ้นครบรอบ 17 ปี QLT ร่วมกิจกรรมการกุศลกับสำนักข่าวทันหุ้น มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื่องในโอกาสทันหุ้นครบรอบ 17 ปี