ประมวลภาพ บมจ.ควอลลีเทค จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประมวลภาพ บมจ.ควอลลีเทค จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บมจ.ควอลลีเทค จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561

บมจ.ควอลลีเทค จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561