การทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction (TOFD) Time of Flight Diffraction (TOFD)

การทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction ทำได้โดยการวางหัวตรวจสอบ 2 อันวางอยู่ในระดับเดียวกันสองฝั่งของแนวเชื่อมที่ต้องการตรวจสอบ..โดยคร่อมแนวเชื่อมหรือวัตถุที่เป็นฐานในการตรวจสอบหัวตรวจสอบอันแรกทำหน้าที่ส่งสัญญาณผ่านชิ้นงานทดสอบ โดยมีหัวตรวจสอบอีกอันที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามทำหน้าที่รับสัญญาณ หากมีรอยแตกเกิดขึ้น จะเกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นความถี่สูงจากยอดของรอยแตก..โดยอุปกรณ์จะวัดความลึกอัตโนมัติของยอดรอยแตก..ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการ์ของผู้ปฏิบัติงานควอลลีเทค ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการทดสอบมีความรวดเร็วและแม่นยำ

การใช้งาน :

- การทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction เป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับว่าการทดสอบนี้มีความไวต่อรอยบกพร่องขนาดเล็กแนวยาวที่วางตัวในแนวดิ่ง ยกตัวอย่างเช่น รอยร้าว และ รอยหลอมไม่สมบูรณ์ (LOF) เป็นการทดสอบที่ใช้เวลารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รอยความไม่ต่อเนื่องที่ตรวจพบง่ายต่อการมองเห็น  และแสดงผลออกมาอย่างชัดเจน

- อุปกรณ์ทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction นี้จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำในการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพในระหว่างการก่อสร้าง

ข้อดี

- มีความสามารถในการหาขนาดของข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ

- ตั้งค่าอุปกรณ์และทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

- สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วพร้อมได้ข้อมูลบันทึกที่ครบถ้วน

- สามารถใช้ทดสอบหารอยกัดกร่อน

- มีความไวในการทดสอบต่อรอยความบกพร่องทุกชนิดของแนวเชื่อม

- สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงได้

Time of Flight Diffraction is conducted by place a pair of ultrasonic probes on opposite sides of a weld. One of the probes, the transmitter, emits an ultrasonic pulse that is picked up by another probe, the receiver. In undamaged pipes, the signals picked up by the receiver probe consist two waves: one that travels along the surface and one that reflects off the far wall. When a crack is present, there is a diffraction of the ultrasonic wave from the tip(s) of the crack. Using the measured time of flight of the pulse, the depth of a crack tips can be calculated automatically
by simple trigonometry. With the simplicity of the technique and skills of Qualitech’s staff, we can ensure testing speed and accuracy to the customers.

Application:
Time of Flight Diffraction is generally accepted as being particularly sensitive to 'tight' vertically orientated planar defects such as cracks and LOF. Because it is fast, efficient, ease of visibility and records all raw data for presentation in a proportionate and representative fashion, TOFD is an ideal detection tool which provides an accurate and invaluable 'fingerprint' of condition as a quality control function at the time of construction.

Benefit:
Precise sizing capability makes it an ideal flaw monitoring method
Quick to set up and conduct inspection
Fast scanning with imaging of full data recording
Can used for corrosion inspections
Highly sensitive to all weld flaw types
Can be used in high temperature environment