การทดสอบหาค่าเฟอไรท์ (Ferrite Test) Ferrite Test

คุณต้องการตรวจหาค่าเฟอไรท์ในวัสดุของคุณไหม? ให้ควอลลีเทคฯ ช่วยคุณเถอะ จำนวนเฟอไรท์ที่ปรากฎใน austenitic หรือ duplex stainless steels เรียกว่า FN หรือ Ferrite number จำนวนเฟอไรท์เพียงเล็กน้อยใน austenitic จะลดแนวโน้มที่จะเกิดรอยร้าวในระหว่างแข็งตัวขณะที่ ผลการทดสอบหาค่าเฟอไรท์จะประเมินให้สอดคล้องกับข้อจำกัด หรือความต้องการของลูกค้า การทดสอบหาค่าเฟอไรท์ใช้ในการทดสอบกับวัสดุต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น แนวเชื่อม หรืออื่น ๆ

ข้อดี

อุปกรณ์พกพาได้พร้อมแบตตารี่ในตัว สะดวกในการทดสอบภาคสนาม
- รวดเร็ว และได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ
- สามารถอ่านผลได้ทั้งหน่วย Ferrite Number (FN) และหน่วยร้อยละ (%)

 

Should ferrite content be identified in your material?, let us help you. The amount of ferrite present in austenitic or duplex stainless steels is called "FN" or Ferrite Number. For austenitic Stainless Steel, a small amount of ferrite will decrease the tendency for hot cracking during solidification. Test results are interpreted in accordance with current specifications and/or customer requirements. Ferrite Test is used for inspection in various sample such as weldments, Casting, butt/fillet weld and others


Benefit:
- Highly portable with battery, can be used on site
- Rapid and accurate analysis
- Can be read in both Ferrite Number (FN) or Percentage (%)