การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) Hardness Test

การทดสอบความแข็งเป็นการตรวจสอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของวัสดุ ให้ควอลลีเทคช่วยคุณ ความแข็งของวัสดุไม่สามารถบ่งบอกด้วย น้ำหนัก ความยาว หรือเวลา แต่เป็นค่าที่ได้จากกระบวนการทดสอบความแข็ง การทดสอบความแข็งของวัสดุได้ก้าวหน้าไปมากและสามารถบ่งบอกค่าความแข็งออกมาในเชิงตัวเลขได้อีกด้วย วิธีที่นิยมใช้นั้นมีดังนี้ การทดสอบความแข็งบริเนลล์  การทดสอบความแข็งร็อคเวลล์ การทดสอบความแข็งวิกเกอร์หรือน๊อพ

ข้อดี

อุปกรณ์พกพาได้พร้อมแบตตารี่ในตัว สะดวกในการทดสอบภาคสนาม
- รวดเร็ว และได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ
- ไม่ทิ้งรอยบนชิ้นงานที่ทดสอบ

 

Material hardness is another significant key of its quality, let Qualitech Public Company Limited help you. This is the static indentation tests in which a ball, cone or pyramid penetrates into the surface of the material being tested are widespread. The relationship of load to the area or depth of indentation is a measure of hardness, such as that found in common benchtop Brinell, Rockwell, Vickers or Knoop hardness testers.

Benefit:
- Highly portable with battery , can be used on site
- Quick and accurate analysis
- Leave no mark on sample to be examined