อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger

ท่อที่อยู่ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ระบายความร้อน และหม้อน้ำอาจมีปัญหาจากการใช้งานเนื่องจากผิวท่อมีการสัมผัสกับสารเคมี ไอน้ำ หรือน้ำในขบวนการผลิต  สารเคมีและความร้อนเป็นตัวเร่งให้เกิดการกัดกร่อนบนวัสดุท่อ

ความเสียหายของท่อสามารถทำให้เกิดความสูญเสียที่รุ่นแรง   จึงควรป้องกันโดยการหาสาเหตุของความเสียหายด้วยการใช้เทคนิคการตรวจสอบและเครื่องมือที่ดีเพื่อป้องกันความสูญเสียที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อดีของการตรวจสอบท่อในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

 • ลดความเสี่ยงในของการหยุดการทำงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
 • หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการรั่วของท่อ
 • ลดความเสี่ยงในการทำลายสภาพแวดล้อมหรืออุบัติเหตุในขบวนการผลิต
 • การวางแผนและจัดการต้นทุนด้านความแข็งแรงของอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มช่วงเวลาของการใช้งานระหว่างการซ่อมบำรุงใหญ่

ด้วยเหตุนี้ เราพยายามที่จะนำเสนอเทคนิคการตรวจสอบท่อที่ถูกต้องกับปัญหาของแต่ละอุปกรณ์ เช่น

 • Eddy Current Technique (ECT)
 • Remote Field Eddy Current Technique (RFEC/RFET)
 • Magnetic Flux Leakage Technique (MFL)
 • Ultrasonic Internal Rotating Inspection System (IRIS)
 • etc.

 

Tubes in Heat Exchangers, Air Fin Coolers and Boilers are often causes of concern as they are subject to process chemistry or steam or water on tube surfaces Chemical Fluid and Heat Transfer contribute to accelerated corrosion of tube materials.
Failure of these components can result in various serious consequences.  Correct Solution is to Identify and Eliminate the Cause of Failure.  With the right inspection technique and tools, these situations can be avoided as preventative costs are almost always a small fraction of those associated with neglect.
Benefits of performing tube inspections…
 • Reduce risk of an un-planned plant shut down
 • Avoid any additional damage due leaking tubes in service
 • Meet any statutory requirements
 • Reduce potential risk of environmental or process incidents
 • Cost effective integrity planning and management
 • Increase run time between planned shutdown/turn around.
 
Therefore, we tries to advise the best inspection approach such as;
 • Eddy Current Technique (ECT)
 • Remote Field Eddy Current Technique (RFEC/RFET)
 • Magnetic Flux Leakage Technique (MFL)
 • Ultrasonic Internal Rotating Inspection System (IRIS)