การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม (PT) Dye Penetrant Test (PT)

การทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพในวัสดุหลากหลายชนิด  ควอลลีเทคได้มีการให้บริการการทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม ใช้หลักการดูดซึมสารแทรกซึมเป็นของเหลวเข้าไปในรอยความไม่ต่อเนื่อง หลังจากที่มีการทำความสะอาดเอาสารแทรกซึมออก จะมีการพ่นเดเวอร์ลอปเปอร์ทับลงไปเพื่อให้สารแทรกซึมที่ติดอยู่ในรอยความไม่ต่อเนื่อง ปรากฎออกมา สามารถทำการทดสอบได้ทั้งแบบภายใต้แสงธรรมดา หรือแบบเรืองแสง

การใช้งาน :

การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมเพื่อหารอบความไม่ต่อเนื่องที่เปิดสู่ผิว ในวัสดุที่ไม่มีรูพรุน ยกตัวอย่างเช่น cracks, seams, laps, cold shuts, laminations, และ porosity การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมนี้สามารถทำการทดสอบได้ทั้งวัสดุเฟอโรแมคเนติกและนอนเฟอโรแมคเนติก จึงทำให้การทดสอบวิธีนี้เป็นที่นิยมมาก

ข้อดี

  • สามารถทดสอบในวัสดุนอนเฟอรัส
  • สมารถพกพาอุปกรณ์ทดสอบไปได้เกือบทุกที่
  • สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากๆ
  • ค่าใช้จ่ายไม่สูง และง่ายต่อการประเมินผล
  • มีความไวสูงในการตรวจเจอรอยความไม่ต่อเนื่อง

Another cost-efficient for wider range of meterials, Qualitech has Dye Penetrant Test for it. The method is conducted by covering the item with a penetrating liquid, which is drawn into the discontinuity by capillary action. After removal of excess penetrant the discontinuity is made visible by application of a developer. It can inspect either color contrast or fluorescent systems.

Application:

Dye Penetrant Test is used to locate surface discontinuity such as cracks, seams, laps, cold shuts, laminations, and porosity which opens to the surface in non-porous material. This method can be applied to ferrous or non-ferrous materials. With aforementioned range of materials available for Dye Penetrant Test, it leads to continuous popularity of the method so far

Benefit

  •  Can be applied to non-ferrous
  •  Portable kit for field exam or most area
  •  Able to test on large parts, batch testing
  •  Simple, low cost, easy to understand and interpret
  •  High sensitivity