การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (High Voltage Holiday Test) High Voltage Holiday Test

วัสดุเคลือบผิวมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานของวัสดุ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบเพื่อหารอยรั่วหรือความไม่สมบูรณ์ของการทาสีเคลือบผิวเทป บนชิ้นงาน ซึ่งอาจเป็นผลทำให้น้ำและความชื้นซึมผ่านผิวเคลือบนั้นและเกิดสนิมได้..การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิวโดยวิธีนี้จะไม่สร้างความเสียหายแก่สีเคลือบวัสดุ หรือเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเอง

ข้อดี

อุปกรณ์พกพาได้พร้อมแบตตารี่ในตัว สะดวกในการทดสอบภาคสนาม
- รวดเร็ว และได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ
- ไม่ทิ้งรอยบนชิ้นงานที่ทดสอบ

Coating is important for useful life of materials, try Holiday Test to determine defects on coating. High Voltage Holiday Test is applied on protective coating to detect discontinuity. The test involves checking an electric circuit to see if current flows are completed in the circuit. This testing is used to find coating film discontinuities that are not readily visible. High-voltage holiday testing requires special care not to damage the coating or cause injury to the operator.


Benefit:
Highly portable with battery , can be used on site
Quick and accurate analysis
Leave no mark on sample to be examined