Video Scope Video Scope

Video scope เป็นวิธีการที่นำมาสนับสนุนการตรวจสอบด้วยการพินิจ (visual inspection) สำหรับส่วนประกอบภายในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ 

 

Video scope is the aid for visual inspection of components within inaccessible areas and hostile environments. It can eliminate the need for man-entry and often requires much less preparation than man-entry.