การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี (PMI) Positive Material Identification (PMI)

การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมีใช้รังสีเอ็กซ์..อุปกรณ์ที่ควอลลีเทคฯ..ใช้ในการให้บริการจะมีรังสีเอ็กซ์อ่อนๆส่งผ่านมาทางไอโซโทป ซึ่งจะทำให้เกิดพลังงาน โดยที่ส่วนผสมแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างทางอะตอมของตัวมันเอง เมื่อพลังงานกระทบกับส่วนผสม จะเกิดการสะท้อนกลับของพลังงานในระดับที่แตกต่างกัน พลังงานนั้นจะถูกวัดและตรวจจับและแสดงผลส่วนผสมทาเคมีออกมา ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการยืนยันส่วนผสมของชิ้นงานนั้นๆ

การใช้งาน :

การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมีใช้ในการตรวจสอบกับวัสดุเฟอรัสและนอนเฟอรัส สแตนเลส อลูมิเนียม ท่อ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และวัสดุอื่นๆ เพื่อที่จะนำผลไปเปรียบเทียบกับข้อมข้อกำหนดทางวิศวกรรม รวมไปถึงวิเคราะห์ธาตุและส่วนผสมของวัสดุที่จะส่งผลต่อความต้านทางในการกัดกร่อน การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมีสามารถทำได้ทั้งภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ

ข้อดี

- อุปกรณ์พกพาได้พร้อมแบตตารี่ในตัว สะดวกในการทดสอบภาคสนาม
- รวดเร็ว และได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ
- ไม่ทิ้งรอยบนชิ้นงานที่ทดสอบ

PMI method is based on XRF principle (X ray fluorescence). Equipment used for the service contains low radioactive source (isotopes) or X-ray tubes which generates energy. As every element has its own atomic structure, this reflection generates a different energy level of each element. The energy is measured and detected to identify mixture of the alloy elements. Thus, the method is well qualified one for you to find out the type of element in your materials

Application:

Positive Identification is used for inspect ferrous and non-ferrous materials, stainless steels, Aluminum alloys or exotic materials. It can be used for inspection on valve, valve component, pipe fittings, machine parts, weld and weld overlays to verify that materials meet engineering specifications. In addition to compatibility issues including design, corrosion resistance and compliance to codes and standard, it provides testing in both laboratory and field condition.

 

Benefit:
Highly portable with battery, can be used on site
Quick and accurate analysis
Leave no mark on sample to be examined