เครื่องวัดความหนาวัสดุโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการส่งผ่านคลื่นเสียง (EMAT) Electro-Magnetic Acoustic Thickness Gauge (EMAT)

 
โดยทั่วไปการทดสอบท่อในเตาเผาหรือในหม้อไอน้ำแบบดั้งเดิมนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลาในการทดสอบนาน นอกจากนี้แล้ว การทดสอบดังกล่าวต้องมีการเตรียมผิวชิ้นงานทดสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถวัดความหนาด้วยคลื่นเสียงได้
 
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาหัวตรวจสอบแบบพิเศษโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการส่งผ่านคลื่นเสียงให้สอดคล้องกับมาตราฐานการวัดความหนาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทะลุผ่านแผ่นสนิมหรือออกไซด์ที่หนาได้ถึง 1.5 มิลลิเมตร
 
การทดสอบด้วยเทคนิคนี้  ไม่จำเป็นต้องขัดสนิมออกไซด์บนผิวชิ้นงานออกเพื่อที่จะทำการวัดความหนา โดยความหนาของออกไซด์ดังกล่าวจะไม่นำมารวมกับความหนาของชิ้นงานทดสอบ ทำให้สามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการใช้ตัวประสาน (Couplant) ในการส่งผ่านคลื่นเสียงเพื่อทดสอบ
 
ข้อดีของเครื่องวัดความหนาวัสดุโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการส่งผ่านคลื่นเสียง
  • ลดเวลาในการทำงาน และประหยัดต้นทุนในการเตรียมผิวชิ้นงานทดสอบ
  • สามารถทดสอบบนพื้นผิวงานที่ขรุขระ สกปรก เป็นสนิม หรือผิวงานที่มีผิวสัมผัสไม่สม่ำเสอกันได้
  • สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงได้
  • ไม่ต้องใช้ตัวประสาน  (Couplant) ในการส่งผ่านคลื่นเสียง
  • มีความแม่นยำสูง และทดสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นวิธีการทดสอบที่สามารถหาอัตราการกัดกร่อนหรือกัดเซาะได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถแสดงผลชิ้นงานทดสอบในรูปแบบภาพตัดขวาง (B-Scan) บนหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความหนานี้ได้
 
 

 

 
EMAT TECHNOLOGY FOR WALL THICKNESS MEASUREMENT OF AN OXIDE SCALED CARBON STEEL BOILER TUBE AND PIPING
 
 
Traditional furnace tubes or stream boiler tubes inspection  are typically expensive, time consuming and additionally require material deleterious surface preparation to enable the acquisition of Ultrasonic Thickness Measurement.
The develop of specialized electromagnetic acoustic transducers (EMAT) linked to standard Ultrasonic Thickness Measurements through surface scale or oxide up to 1.5 mm. thick.
By this technique, it is not necessary to remove oxide scale in order to make the thickness measurements, the scale thickness is not added into the wall thickness measurement, and measurements can be made very quickly and without need for liquid couplant.
 
The advantage of Electromagnetic Acoustic Transducer
Significant initial time and cost savings from reduced surface preparation requirements.
Able to inspect rough, dirty, scale, oxidized or uneven surface
Able to measure at elevated conditions
No couplant required
High accuracy and inspection speed
Accurate method of determining erosion or corrosion rates.
B-scan mode displays a profile of the object being inspected on the instrument’s screen.