แท็งค์ฟาร์ม Tank and Terminal Industry

ถังสำหรับการเก็บของเหลวต่างๆ เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี คลังน้ำมัน และถังเชื้อเพลิงต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้า    ความแข็งแรงของถังมีส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะหากเกิดความเสียหายอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมและความสูญเสียต่อวัสดุที่กักเก็บ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบระดับ 3 จากกรมธุรกิจพลังงานด้านการรตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง และกรมโรงงานสำหรับถังเก็บสารเคมีอันตราย เราสามารถให้บริการการตรวจสอบและทดสอบหลากหลายบริการ เพื่อประเมินความแข็งแรงของถังตามข้อกำหนดของลูกค้า มาตรฐาน และข้อกฏหมาย โดยวิศวกรที่ชำนาญงานและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน API 653

การทดสอบและตรวจสอบประกอบด้วย

Storage tanks store a diverse variety of liquids used in the refineries, petrochemical plants, oil depots, marketing terminals and fuel storage tanks at power plants. Tank integrity can be a major concern since any failure can be resulted in environmental impact and loss of stored materials.

Qualitech as a DOEB Level-3 registered company provides a variety of tank inspection methods and assesses tank integrity based on customer specific requirements, codes and local regulations by the API 653 Certified Inspector.

In addition, Qualitech provide tank cleaning service for both oil tank cleaning and chemical tank cleaning.