การทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง มีอะไรบ้าง ?

การทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง

การทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT) เป็นวิธีการทดสอบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อประเมินตรวจสอบรอยเชื่อมบนอาคารและโครงสร้าง ตรวจหาคุณสมบัติของวัสดุ ตรวจหาข้อบกพร่องที่เกิดในรอยเชื่อม โดยที่ไม่ทำลายชิ้นส่วนวัสดุเดิม จึงเรียกการทดสอบนี้ว่า วิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย วิธีทดสอบจะมีหลักทางฟิสิกส์ เช่น เเสง รังสี คลื่นเสียง เเม่เหล็กไฟฟ้า เเต่ละวิธีจะมีการทดสอบ ข้ดี ข้อเสีย ที่เเตกต่างกันไป

ประโยนช์ที่ได้จากการทดสอบแบบไม่ทำลาย คือ ใช้สำหรับตรวจสอบหาจุดบกพร่องในแนวเชื่อมและรอยร้าวในชิ้นงานโลหะ ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในการเชื่อม โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นส่วนสำคัญในการประกันคุณภาพในการผลิต การก่อสร้างและการบำรุงรักษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุในการทำงานของวัสดุนั้นๆ

 

 

ตัวอย่างการทดสอบที่นิมใช้ในกลุ่มโรงงาน 

 • ระบบเอกซเรย์ดิจิตอลแบบ (Direct Radiography System – DRT)
 • ระบบเอกซเรย์ดิจิตอลแบบ (Computed Radiography System – CRT)
 • การทดสอบโดยคลื่นเสี่ยงความถี่สูงแบบ (Phased Array – PAUT)
 • การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนแบบเรียงตัว (ECA)
 • การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติ (Automated Ultrasonic Test – AUT)
 • Scorpion Utrasonic Crawler (UTM Crawler)
 • Tank Floor Scan by Magnetic Flux Leakage (MFL)
 • Video Scope
 • Acoustic Emission Test (AET)
 • Tube Inspection
 • การทดสอบโดยเทคนิค (Time of Flight Diffraction – TOFD)
 • Medium Range Ultrasonic Test (MRUT)
 • Electro-Magnetic Acoustic Thickness Gauge (EMAT)

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย