ช่างเทคนิค RT (ปฏิบัติงานกะกลางคืน) 10 ตำแหน่ง (สำนักงานระยอง) RT Technician 15 Positions (Rayong Branch)

รายละเอียดงาน
 • จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และทำการทดสอบ RT (Radiographic Testing-เป็นการทดสอบ ตรวจสอบชิ้นงาน โดยใช้รังสี Gamma/รังสี X-ray)
 • ปฎิบัติงานกะกลางคืน (เริ่มทำงานเวลา 16.00-00.00 น.)
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic testing, RT) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่มาบตาพุดได้
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้ (เวลาทำงานกะกลางคืน ตั้งแต่ 16.00-00.00 น.)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้   
 • วันปฏิบัติงานปกติ : วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และหยุดทุกวันอาทิตย์)
รายละเอียดงาน
 • จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และทำการทดสอบ RT (Radiographic Testing-เป็นการทดสอบ ตรวจสอบชิ้นงาน โดยใช้รังสี Gamma/รังสี X-ray)
 • ปฎิบัติงานกะกลางคืน (เริ่มทำงานเวลา 16.00-00.00 น.)
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic testing, RT) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่มาบตาพุดได้
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้ (เวลาทำงานกะกลางคืน ตั้งแต่ 16.00-00.00 น.)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้   
 • วันปฏิบัติงานปกติ : วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และหยุดทุกวันอาทิตย์)
แบ่งปันสิ่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง