วิศวกร (Tube Inspection) 1 ตำแหน่ง Engineer (Tube Inspection) 1 Position

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและปฏิบัติงานด้าน Tube Inspection
 • ปฏิบัติงานทางด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT)
 • ประสานงานกับลูกค้าของโครงการ และผู้บังคับบัญชา
 • ลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพการทำงาน ชิ้นงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
 • สัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, โลหการ)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Tube Inspection จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic อย่างน้อย 500 คะแนน)
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ระยองได้

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและปฏิบัติงานด้าน Tube Inspection
 • ปฏิบัติงานทางด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT)
 • ประสานงานกับลูกค้าของโครงการ และผู้บังคับบัญชา
 • ลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพการทำงาน ชิ้นงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
 • สัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, โลหการ)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Tube Inspection จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic อย่างน้อย 500 คะแนน)
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ระยองได้
แบ่งปันสิ่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง