ช่างเทคนิค 12 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานสำนักงานระยอง) Technician 12 Positions (Rayong Branch)

รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานด้าน Inspection / Tube Inspection
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) เช่น MT, PT ,UT เป็นต้น
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบโดยไม่ทำลายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่มาบตาพุดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้   
 • วันปฏิบัติงานปกติ : วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และหยุดทุกวันอาทิตย์)
รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานด้าน Inspection / Tube Inspection
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) เช่น MT, PT ,UT เป็นต้น
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบโดยไม่ทำลายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่มาบตาพุดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้   
 • วันปฏิบัติงานปกติ : วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และหยุดทุกวันอาทิตย์)
แบ่งปันสิ่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง