วิศวกร (ด้านงาน RBI) 1 ตำแหน่ง Engineer (RBI) 1 Position

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมข้อมูล ITP ในโปรแกรมของลูกค้า
 • ดูแลการปฏิบัติงานด้าน RBI
 • ประสานงานกับลูกค้าของโครงการ และผู้บังคับบัญชา
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์ : เครื่องกล, อุตสาหการ, โลหการ)
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์ด้านงาน RBI อย่างน้อย 2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic อย่างน้อย 500 คะแนน)
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ระยองได้

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมข้อมูล ITP ในโปรแกรมของลูกค้า
 • ดูแลการปฏิบัติงานด้าน RBI
 • ประสานงานกับลูกค้าของโครงการ และผู้บังคับบัญชา
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์ : เครื่องกล, อุตสาหการ, โลหการ)
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์ด้านงาน RBI อย่างน้อย 2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic อย่างน้อย 500 คะแนน)
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ระยองได้
แบ่งปันสิ่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง