Inspector (API570) 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานจังหวัดระยอง) Inspector (API570) 1 Position (Rayong Branch)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานด้าน piping Inspection
 • ดูแลการตรวจสอบงานท่อให้ลูกค้า และประสานงานกับลูกค้า
 • ใช้การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) เช่น MT, PT ,UT เป็นต้น
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่มาบตาพุดได้
 • วันปฏิบัติงานปกติ : วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และหยุดทุกวันอาทิตย์)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานด้าน piping Inspection
 • ดูแลการตรวจสอบงานท่อให้ลูกค้า และประสานงานกับลูกค้า
 • ใช้การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) เช่น MT, PT ,UT เป็นต้น
 • สัญญาจ้าง 11 เดือน (ต่อสัญญาต่อเนื่อง หากปฏิบัติงานดีมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่มาบตาพุดได้
 • วันปฏิบัติงานปกติ : วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และหยุดทุกวันอาทิตย์)
แบ่งปันสิ่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง