บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) Memorandum of Understanding

ประมวลภาพ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding)
ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประมวลภาพ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding)
ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ