บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31