บมจ. ควอลลีเทค นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง บมจ. ควอลลีเทค นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง

บมจ. ควอลลีเทค นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่มอบทุนการศึกษากองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขยายโอกาสให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง ภายใต้ concept เด็กดี ที่อยากเรียนและเรียน

          เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัทฯ จากทุกสำนักงาน นำโดยคุณโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ได้ลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษารวม 5 โรงเรียน ในเขตอำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไร่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง โรงเรียนบ้านหนองระกำ โรงเรียนบ้านเขาลอย และโรงเรียนบ้านหลังเขา เพื่อทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน (ทุนละ 10,000 บาทต่อปีการศึกษา) พร้อมมอบของที่ระลึก อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนและนักเรียน โดยมีตัวแทนจากผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งบรรยากาศในพิธีมอบทุนฯ เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเน้นความเป็นกันเอง แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

      “กองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษา” เริ่มมอบทุนในปี 2563 เป็นปีแรก โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องที่สนับสนุนให้เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดระยองที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีหลักการคัดเลือกผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้ concept “เด็กดี ที่อยากเรียนและเรียนได้” คือ เน้นคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนเก่งเท่านั้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น  

        บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างทรัพยากรบุคคล และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเห็นว่าการมอบโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นการให้และตอบแทนสังคมแบบยั่งยืน

บมจควอลลีเทค นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา “กองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษา” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขยายโอกาสให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง ภายใต้ concept เด็กดี ที่อยากเรียนและเรียน

          เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัทฯ จากทุกสำนักงาน นำโดยคุณโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ได้ลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษารวม 5 โรงเรียน ในเขตอำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไร่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง โรงเรียนบ้านหนองระกำ โรงเรียนบ้านเขาลอย และโรงเรียนบ้านหลังเขา เพื่อทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน (ทุนละ 10,000 บาทต่อปีการศึกษา) พร้อมมอบของที่ระลึก อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนและนักเรียน โดยมีตัวแทนจากผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งบรรยากาศในพิธีมอบทุนฯ เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเน้นความเป็นกันเอง แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

      “กองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษา” เริ่มมอบทุนในปี 2563 เป็นปีแรก โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องที่สนับสนุนให้เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดระยองที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีหลักการคัดเลือกผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้ concept “เด็กดี ที่อยากเรียนและเรียนได้” คือ เน้นคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนเก่งเท่านั้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น  

        บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างทรัพยากรบุคคล และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเห็นว่าการมอบโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นการให้และตอบแทนสังคมแบบยั่งยืน