ประมวลภาพ บมจ.ควอลลีเทค จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประมวลภาพ บมจ.ควอลลีเทค จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ณ ห้องซาลอนบี โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ณ ห้องซาลอนบี โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564