ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

บมจ. ควอลลีเทค สำนักงานระยอง ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับพนักงาน ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 11.00-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวสะตอ (สายล่าง) จ.ระยอง

บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

บมจ. ควอลลีเทค สำนักงานระยอง ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับพนักงาน ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 11.00-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวสะตอ (สายล่าง) จ.ระยอง

บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน