บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QLT International Company Limited

บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินกิจการการลงทุนในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง ตั้งแต่ปี 2563

QLT International Company Limited is a subsidiary company of Qualitech Public Company Limited. QLTI is a holding company since 2020.