บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด Duwell Intertrade Ltd.

บริษัท  ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

ดูเวลล์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหา และจัดจำหน่าย สินค้าและอุปกรณ์สำหรับงานทดสอบ ตรวจสอบ อาทิ

 1. UT instrument and accessories
 • UT instrument: PAUT, Conventional UT, UT thickness gauge
 • UT probe : PAUT probe, Conventional UT probe, UT thickness gauge probe, TOFD
 • UT accessories : wedge, cable, etc
 • UT Scanner
 • Tailor made UT probe and scanner
 1. MT/PT chemical
 2. Coating thickness gauge : PosiTector®
 3. Holiday detector
 4. Black Light Lamp
 5. Eddy current tester
 6. UCI Hardness Tester
 7. DRT, RT , X-ray unit
 8. VCI product – Volatile Corrosion Inhibitor
 9. Related NDT consumable and equipment

 

 

Duwell Intertrade Ltd. is a subsidiary company of Qualitech Public Company Limited. Duwell is expert in NDT equipment trading. Products in our portfolio are

 1. UT instrument and accessories
 • UT instrument: PAUT, Conventional UT, UT thickness gauge
 • UT probe : PAUT probe, Conventional UT probe, UT thickness gauge probe, TOFD
 • UT accessories : wedge, cable, etc
 • UT Scanner
 • Tailor made UT probe and scanner
 1. MT/PT chemical
 2. Coating thickness gauge : PosiTector®
 3. Holiday detector
 4. Black Light Lamp
 5. Eddy current tester
 6. UCI Hardness Tester
 7. DRT, RT , X-ray unit
 8. VCI product – Volatile Corrosion Inhibitor
 9. Related NDT consumable and equipment