รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น The minutes of Annual General Meeting

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 The minutes of Annual General Meeting 2023

  3 May 2023

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 The minutes of Annual General Meeting 2022

  19 April 2022

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 The minutes of Annual General Meeting 2021

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 The minutes of Annual General Meeting 2019

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2560 The minutes of Annual General Meeting 2017

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2558 The minutes of Annual General Meeting 2015

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2556 The minutes of Annual General Meeting 2013

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2553 The minutes of Annual General Meeting 2010