รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น The minutes of Annual General Meeting

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 The minutes of Annual General Meeting 2019

 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2561 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2561

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2561 The minutes of Annual General Meeting 2018

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2560 The minutes of Annual General Meeting 2017

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2559 The minutes of Annual General Meeting 2016

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2558 The minutes of Annual General Meeting 2015

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2557 The minutes of Annual General Meeting 2014

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2556 The minutes of Annual General Meeting 2013

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2555 The minutes of Annual General Meeting 2012

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2554 The minutes of Annual General Meeting 2011

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2553 The minutes of Annual General Meeting 2010