เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกสำหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (Rope Access for Inspection and Maintenance) Rope Access for Inspection and Maintenance

  

1. เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือก เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เป็นเทคนิคใหม่ที่นิยมนำมาใช้แทนการตั้งนั่งร้านเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่อยู่สูงหรือเข้าถึงยาก และทีมงานยังสามารถทำงานได้เต็มที่ โดยต้องได้รับการรับรองจาก IRATA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. เร็วและปลอดภัย - ข้อได้เปรียบของการใช้เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงหรือออกจากพื้นที่ที่เข้าถึงยากและยังทำงานต่อไปได้ เป็นวิธีที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการทำงานอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

3. เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การทำสี การแกะ หรือประกอบ อินซูเลชั่น

 

   

   
 
1.       The advantage of using rope access method mainly lies in the safety and speed which workers can get to or take off from difficult locations and then carry out their work, often with minimal impact on other operations and the nearby area.
 
2.       Another major benefit is that the combination of the total man-hours and the level of risk for a particular task (man-at-risk hours) is generally reduced compared with other means of access and their associated risks and costs.
 
3.       The primary objective when using rope access methods is to plan, manage and carry out the work with minimal accidents, incidents or dangerous occurrences, i.e. to ensure a safe system of work is maintained at all times, and with no damage to property or harm to the environment.