การทดสอบด้วยรังสีเอกซเรย์แบบ Direct Radiography System (DRT) Direct Radiography System (DRT)

• การทดสอบด้วยรังสีเอกซเรย์แบบ Direct Radiography System (DRT) เป็นวิธีการใหม่ล่าสุดที่นำมาใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อดีมากกว่าการทดสอบแบบใช้ฟิล์มทั่วไปค่อนข้างมาก รวมถึงมองเห็นภาพและจุดบกพร่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

• การทดสอบแบบ DRT ช่วยลดระยะเวลาในการประมวลผลเมื่อเทียบกับการทดสอบโดยใช้รังสีแบบทั่วไป ให้เหลือเพียงไม่กี่วินาทีและรูปภาพ (Image) สามารถบันทึกเก็บและเรียกดูผ่าน Computer ได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ

 

- Direct Radiography is one of the newest forms of radiographic imaging. It provides a great number of advantages over conventional film that it’s easy to see.

Direct Radiography reduce a long processing time of conventional radiography to seconds. The images are instantly stored and ready to view on your computer, no more thumbing through files to retrieve an image. With Direct Radiography, all your images are just a few clicks away.

- DRT systems offer unique advantages to the Oil & Gas industry radiography inspections of pipes, pressure vessels, structural welds, valves, etc. These state-of-the-art units make it easy to look for defects such as porosity, cracks, lack of fusion, inclusions, corrosion and erosion, and also enable us to measure pipe wall thickness with precision. The systems are compact yet robust, easy to carry and can fit in tight or elevated locations by utilizing its sensitive Direct Radiography flat panel.